Do, 22.11.
18:00
Steyrerhof, St Veit
Do, 29.11.
18:00
Moly Malone, Klagenfurt